Větší množství různých časopisů zcizil neznámý člověk z plechových beden u Tesca v Jablonci. Jedinou překážkou byly visací zámky, ty zloděj rozlomil a vnikl dovnitř. Odcizil různé časopisy. Některé tituly se mu zalíbily natolik, že jich odcizil hned několik. Třeba časopisu Křížovka odcizil 27 kusů a časopisu Tina dokonce 37 kusů. Pravděpodobně se pachatel stal novým kamelotem v Jablonci. Celkově způsobená škoda činí 4 000 korun.