Ze spolupachatelství se zodpovídají dva mladíci, kteří zamířili do Heřmanic a vzali útokem střechu rekreační chalupy. Osmnácti a dvacetiletí adepti zlodějského řemesla vylezli na střechu chalupy a strhali z ní střešní krytinu. Při svém činu si počínali tak neobratně, že navíc poškodili i hromosvod. Majiteli objektu způsobili škodu za 68 500 korun. Oba se dopustili trestného činu spolupachatelství a porušování domovní svobody.