Jeden mladík si koupil v krámě limonádu. Po otevření však zjistil, že zboží je prošlé, a proto šel limonádu reklamovat. Prodávající reklamaci neuznal. Ten o události vyprávěl kamarádům a jeden z nich se vypravil za prodavačem. Po vzájemné hádce a strkání napadl prodavač mladíka nožem směrem do obličeje. Mladík si obličej kryl rukama. Pachatel mu při útoku 30 cm dlouhým nožem způsobil sečnou ránu na ruce v oblasti dlaně.