V období od 8. 6. 2007 do 2. 7. 2007 došlo ke zvýšenému počtu loupeží, kdy dosud neznámí pachatelé vnikli ve čtyřech případech do provozoven ( čerpací stanice City tank, ul. U Nisy 8. 6. 2007 v 18.00 hodin, dále do herny U Švýcar ul. Janovská 13. 6. 2007 ve 3.00 hodiny, dále do Večerky v ul. Havlíčkova 30. 6. 2007 ve 20.15 hodin a do prodejny OLLIE SHOP v ul. Máchova 2. 7. 2007 v 17.15 hodin). Vždy pod pohrůžkou použití zbraně požadovali vydání finanční hotovosti. Pachatelé byli maskováni punčochami a kuklou. Dle výpovědí poškozených a způsobu provedení je předpoklad, že by se mohlo jednat o skupinu stejných pachatelů. Dosud zjištěné popisy: - muž běloch, věk kolem 25 let, výška 180 - 185 cm, štíhlé postavy, krátké vlasy, maskuje se punčochou a muž běloch, věk kolem 25 let, výška kolem 170 cm, střední postavy, užívá punčochu či kuklu. Při přepadeních je aktivnější a vždy na místě užil slzotvorný prostředek - kasr. Žádáme případné svědky, kteří ještě nebyli vyslechnuti, aby se přihlásili a pomohli při dopadení pachatelů.