Na Ladislava Pardubského vydal dne 22. 7. 2007 Okresní soud v Pardubicích příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody k souhrnnému nepodmíněnému trestu v trvání 14 měsíců pro tr. čin zanedbání povinné výživy. Odsouzený v období od února 1999 do března 2005 neplatil řádně výživné na svého nezletilého syna, jak mu bylo stanoveno rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích, a na výživném dluží k rukám matky částku více jak 30 000 Kč. Městskému úřadu v Holicích, který vyplácel matce dítěte příspěvek na výživu, dluží 1 365 Kč.
Pardubský Ladislav, nar. 15.5.1970 v Pardubicích, tr. bytem Pardubice, Havlíčkova čp. 1040. Popis osoby: 175-180 cm vysoký, hubené postavy, oválný obličej, hnědočerné rovné středně dlouhé vlasy s pěšinkou uprostřed, patka vlevo i vpravo.
Hledaný se v místě hlášeného pobytu dlouhodobě nezdržuje a skrývá na dosud neznámém místě, aby se tak vyhnul nástupu výkonu trestu.


Policie žádá občany, aby veškeré informace k hledanému Ladislav Pardubskému sdělili na linku 158, případně nejbližší služebně policie ČR.