Je to již v pořadí druhá výstava, na které jsem měl příležitost presentovat aktivity českolipské Rosky veřejnosti. Na předchozím 16. ročníku jsem vystavoval článek „Víkendový pobyt v Království“, který se týkal dvoudenního pobytu několika členů naší organizace na kursu hipoterapie na ranči v Království u Šluknova.

Pro letošní 17. ročník výstavy bylo vypsáno téma „Písmeno a vše co s ním souvisí“. Po dohodě s paní Zofií jsem nakonec přihlásil do soutěže článek „Roska na návštěvě u přátel v Polsku“. K naší radosti byl článek organizátory vybrán k presentaci na výstavě, načež jsme obdrželi pozvání na zmíněnou vernisáž.

V článku, doprovázeném řadou fotografií, popisuji příběh jednoho dne (a musím říci příjemně stráveného), kdy jsme se setkali s členy spřátelené organizace „Towarzystwa chorych na stwardnienie rozsiane v Jeleniej Górze“, která je regionální obdobou naší organizace.

close Vernisáž 17. ročníku výstavy děl autorů s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou 2019. info Zdroj: Roska zoom_in Přestože je článek poměrně obsáhlý domnívám se, že splnil zadání spojením písmen do slov, následně do vět, což umožnilo účelová spojení až do popisu vlastního příběhu. Zájemcům z řad veřejnosti jsem se snažil přiblížit nejen průběh ale i atmosféru našeho pobytu.

Výstavu pořádala společnost Revenium, z.s. za podpory CEROS, o.p.s., nadačního fondu IMPULS, Unie Roska, Fora Karlín, vydavatelství Economia a spol. MERCK.

Místem konání byl objekt Plaza Forum Karlín v Praze a trvala do 30. listopadu. Díla jednotlivých autorů byla vystavena na panelech, jsou dále obsažena v plném rozsahu ve vydaném katalogu a byla též presentována na velkoplošné obrazovce při vernisáži.

Samotnou vernisáž výstavy moderovala Hana Potměšilová, předsedkyně představenstva spolku Revenium, která nás přivítala a stručně seznámila s cílem a zadáním výstavy. Poděkovala zároveň jak realizátorům výstavy tak i tvůrcům jednotlivých děl, díky kterým se tato mohla uskutečnit. Následně promluvila kurátorka výstavy paní Tereza Nagyová, která přiblížila zákulisí příprav a poděkovala všem, kteří byli tzv. u toho. Výstavy se zúčastnilo celkem 21 tvůrců děl.

Profesorka Eva Kubala Havrdová, místopředsedkyně neuroimunologické sekce neurologické společnosti ČLS JEP, ocenila aktivity zúčastněných a vyzdvihla význam komunikace mezi lidmi pro jejich duševní pohodu.

close Vernisáž 17. ročníku výstavy děl autorů s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou 2019. info Zdroj: Roska zoom_in Dále úvodem vernisáže vystoupili Kateřina Bémová, předsedkyně správní rady nadačníno fondu IMPULS, Kamila Řasová, ředitelka společnosti CEROS (Centrum komplexní neurorehabilitační péče o nemocné s RS), Jiřina Landová z Unie Roska a René Bastl, managing director MERCK Česká republika.

Následoval společný přípitek a moderátorka večera pozvala přítomné k malému občerstvení. Po té jsme přešli k volné zábavě s tím, že účastníci mezi sebou hovořili na různá témata a zvláště ti, kteří se znají z dřívějších ročníků nebo z profesního či lékařského kontaktu. Spoustu známých zde nalezla také naše paní Zofia.

Byl to pro nás všechny jistě příjemně strávený a inspirativní večer. Obohaceni o poznání schopností a píle některých z nás jsme se postupně ubrali k domovu.

A na závěr bychom Vám všem chtěli vzkázat, že život se musí žít, pokud možno, naplno i když není vždy jen procházkou růžovým sadem. A vo tom to je; říkáme spolu s panem Pitkinem.

Pavel Březina