Jedním z nich je výrok vrcholového politika a zněl: „Všici kradnů.“

Když byl tento výrok pronesen, říkal jsem si, že je to odvážné a paušalizující tvrzení a těšil se na nápravu, která z nejvyšších míst přijde. A opravu zákony, vyhlášky, nařízení, regulace a celá řada dalších „opatření“ záhy přišla.

Starostové a místní samosprávy by mohli dlouze vyprávět, jak je složité žádat o dotace a následně čelit řadě kontrol, pakliže obec nebo město „čerpá“ ať již evropské nebo národní dotace. Jak musí být vše transparentní, otevřené, zkrátka takové, aby nikdo neukradl ani haléř.

Starostové a radní obcí by mohli vyprávět, jak každoročně přiznávají své příjmy, aby si veřejnost mohla zkontrolovat, co si během svého působení na radnicích pořídili a koupili (jako perličku uvedu, že náš radní pan O.M. dostal několikasetkorunovou pokutu právě za to, že neměl v pořádku toto přiznání. Paradoxní na tom je, že kravařští zastupitelé a radní nepobírají za své funkce jakoukoli odměnu po celou dobu svého mandátu).

Ale nedá se nic dělat, takto jsou pravidla nastavená a i ta nejmenší obec se dle nich musí chovat.

Potud vše v pořádku a člověk by se těšil, že korupci se postupně daří likvidovat.

Ale ouha, nedávno vyšlo najevo, že ve vnímání korupce spadla naše republika o 6. pozic na 44. místo – stejně je na tom například Kostarika resp. Gruzie.

Ale na druhé straně je bezvadné, že se právě autor výroku „všici kradnů“ vyjadřuje, cituji: „Myslím, že korupce u nás významně poklesla a ten uvedený žebříček není pravdivý“.

No, nedovedu, a nebo spíše dovedu si představit, co by se personálně dělo, kdyby byl na jakoukoli obec poslán takový to závěr šetření, jako právě na ČR ve spojitosti s korupcí. Personální zemětřesení by na sebe nenechalo dlouho čekat a obec by musela přijmout zásadní opatření.

A u nás v české kotlině? Ticho a klídek.

A nebo nás čekají další zákony, vyhlášky, nařízení, regulace a další „protikorupční“ povinnosti?

Přeji všem starostům a radním obcí a měst, aby až se zase budou majetkově „svlékat“ aby se „svlékali“ s radostí a úsměvem, neboť se jisto jistě dle našich představitelů jedná o zásadní boj proti korupci v ČR.

Vít Vomáčka, starosta obce Kravaře