„Konference plánujeme postupně uskutečnit na pěti místech, v Turnově, České Lípě, Liberci, Jablonci nad Nisou a v Lomnici nad Popelkou. Rádi bychom při nich představili také činnost některých dalších institucí, které se problematice péče o osoby s demencí v regionu věnují“, uvedla Olga Salfická, koordinátorka projektu.

Včasná diagnostika demence je velmi důležitá pro další vývoj kvality života osoby s demencí a ovlivňuje i délku jejího pobytu v přirozeném sociálním prostředí. Když je demence odhalena včas, jsou nasazena kognitiva (specifické léky na podporu paměti) a rodina nebo pečující organizace poskytnou potřebnou podporu, lze nemoc mnohdy účinně brzdit.  „Včasná diagnostika a efektivní edukace jsou témata, kterými se od roku 2022 v ústavu hodně zabýváme. Výsledky naší práce chceme představit právě při konferencích určených široké i odborné veřejnosti. Spolupracující lékaři a naši sociální pracovníci mají připraveny zajímavé přednášky, po kterých bude možnost téma dále diskutovat“ vysvětluje Olga Salfická.

Projekt „ALZHEIMEROVA CHOROBA! CO MŮŽE UDĚLAT TERÉNNÍ SLUŽBA?“ byl podpořen Nadací EP Corporate Group.