Účastníky přesvědčila Československá církev husitská nejen skladbami, které složil obrozenecký skladatel, ale také interprety. Za vedení Petra Trunce vystoupil komorní sbor Československé církve husitské, Českolipský Evergreen vedl Václav Filip a Martina Bogárová chrámový sbor Hvězda.

Ze sólistů ozdobil koncert vynikající tenorista Jaroslav Kovacs, českolipský učitel ZUŠ. Kromě interpretů, kteří měli možnost po poměrně dlouhé pauze vystupovat před veřejností, ocenili posluchači i dramaturgii koncertu.Vedle sakrálních skladeb to byly i dojemné Vlaštovičky nebo zhudebněné Hálkovy verše a v neposlední řadě vlastní skladba Jaroslava Kovacse Podívej, jak krásně svítá, kterou složil a zazpíval své vyvolené na jejich svatbě.

Průvodní slovo o nocování Bedřicha Smetany v České Lípě a o historii kostela přednesli Květa Menclová (ředitelka RTIC) a Michal Panáček (předseda VSČL). Koncert za široké spolupráce hudebníků Českolipska byl uspořádán jako benefiční na záchranu kostela Mistra Jana Husa.

Poděkování za tento koncert nejen od paní starostky Jitky Volfové, ale i všech zúčastněných patří iniciátorům koncertu manželům Truncovým.

Eva Bečvaříková