S ohledem na inflaci a nárůst nákladů, není ale obec schopna z vlastních prostředků vybavit budovu podstatným vybavením, které je potřeba k ucelené akceschopnosti jednotky, a hrozí tak, že krásná a moderní stavba bude patřičné vybavení postrádat. Proto se jednotka rozhodla vyhlásit virtuální závod, jehož výtěžek půjde právě na vybavení nové zbrojnice.

Kravařští hasiči, chlapi, kteří se ve dne v noci ve svém osobním volnu a bez nároku na honorář vydávají na pomoc tam, kde je jich potřeba, nemají dostatek finančních prostředků na výbavu požární zbrojnice. Díky této virtuální výzvě má každý šanci pomoct těm, kteří s pomocí ostatním nikdy neváhají a přispět k tomu, aby měli hasiči v Kravařích zázemí, které při své práci tolik ocení. 

Zapojit se mohou zkušení běžci i začátečníci, ale i ti, který neběhají vůbec. Stačí si vybrat trať, kterou lze zdolat během či chůzí, kdekoli naplánovat trasu a vyrazit.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor.
Novoborská škola se zapojila do programu DofE

Registrace probíhá na webu virtualni-zavod.cz, kde najdete i všechny podrobnosti, jak takový závod probíhá. Výzva odstartovala v sobotu 20. března a potrvá do 4. dubna. Každý účastník dostane do schránky diplom a originální medaili, která bude připomínkou nejen zdolání této sportovní výzvy, ale i kravařských hasičů, kterým snad výtěžek ze startovného pomůže dokončit jejich vysněnou požádní zbrojnici. 

Kravařští hasiči začátkem letošního roku oslavili 10 let své existence v novodobé historii. Za jednu dekádu zasahovali u 308 mimořádných událostí. Z toho se podíleli na likvidaci 135 požárů, následky dopravních nehod řešili 64 krát a ve 109ti případech poskytli technickou pomoc. 

Veronika Chocholoušová