S neutuchajícím úsilím se farářka Marie Truncová snaží dosáhnout nejen vysokou úroveň kulturního centra České Lípy po stránce kulturních projevů, ale zároveň jako důstojné architektonické stavby. Kostel byl postaven ve dvacátých letech minulého století a během času z důvodu nezájmu státu se stal nezajímavou institucí.

V komorním prostoru se nacházejí významné varhany, které pocházejí z roku 1858 a jsou výrobkem firmy Carl Eduartd Jehmich. Známý český varhanář Ivan Bok se vyjádřil, že v našich poměrech jde o naprostou raritu. Díky nezměrnému úsilí farářky jsou shromažďovány drobné prostředky a kostel se postupně stává významným kulturním stánkem. Manželům Truncovým se daří postupně investovat drobné příspěvky do zanedbaných stavebních úprav a v poslední době se duchovní i kulturní cíle kostela zaměřují nejen na jeho opravu, ale i v menší míře na příspěvky pro postiženou Ukrajinu.

Farářce se úspěšně daří vytvářet benefiční koncerty, které přispívají na opravu kostela, ale také v neposlední době duchovně povznášejí i návštěvníky těchto akcí. Nedávno byla uskutečněna řada významných akcí (Velikonoční pašije, vernisáž výstavy malíře Pavla Macáka…) a duchovních setkání, jejichž vysoká kulturní úroveň potvrdila, že kostel je nejen kulturním centrem pro církev, ale též pro širokou veřejnost.

Na benefičním koncertu pro opravu střechy kostela přijali pozvání a bez nároku na odměnu uvedli svá nadstandardní vystoupení. Poděkování si zaslouží Českolipský Evergreen pod vedením Václava Filipa, sopranistky Alena Hellerová a Šárka Neprašová, tenorista Jaroslav Kovacs, Swingband Zdeňka Hůly pod vedením kapelnice Ivety Konečné a také klavírní doprovod všech skladeb David Mašek. Zvláště úroveň, kterou při koncertě předvedli Alena Hellerová a Jaroslav Kovacs při prezentaci skladby Erwina Drake Jeden Bůh, zapůsobila na mnohé hlubokým dojmem. Tento vskutku nádherný koncert přinesl dobrovolným vstupným částku 11765 Kć.

Vedle těchto vysoce uměleckých zážitků je podivuhodné s jakým úsilím vytvářejí manželé Truncovi v okresním městě tolik kulturních zážitků tak vysoké úrovně.

Eva Bečvaříková