Když tudy projíždíte či procházíte, postupně se ocitnete mezi obhospodařovanými i ladem ponechanými loukami, pastvinami, otevřenými pláněmi, borovými a smíšenými lesy i skalnatými úseky. Otvírají se vám pohledy do krajiny, oceníte přívětivost odpočivadel i zajímavosti informačních tabulí, umístěných podél trasy.

Pokud se na cyklostezce pohybujete od jara do zimy a jste profesí botanik či botanička, dříve či později vás upoutá nesmírné množství a pestrost rostlin, které se tu vyskytují podél obou jejich stran. A pokud zjistíte, že vám při vaší sportovní či duševní relaxaci dělají společnost i rostliny vzácné a naprosto v těchto místech nečekané, propadnete kouzlu této trati docela.

Celoroční botanickou procházku krajinou vůní a lidského potkávání na webu www.muzeumcl.cz připravila botanička Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Marta Knauerová, která si pro tento projekt přizvala také Janu Drnkovou a muzejního fotografa pana Vladimíra Štěpánského, jejichž fotografie budou rovněž na tomto webu postupně uváděny.  V galerii uvidíte i zástupce z oborů mykologie a zoologie. Odkaz najdete v sekci Aktuality.

Cyklostezka je nesmírně živý a pestrý organismus. Denně se zde střídají nejen pestré dresy cyklistů, bruslařů či běžců, ale po celý rok se zde plynule mění i barevné složení rostlinného spektra. Objevíte zde i takové rostliny, které vás donutí zastavit se třeba i proto, že kolem nich právě poletují desítky motýlů nebo z nich sbírají svůj nektar stovky včel.

Panská skála u Kamenického Šenova.
Filmová místa Českolipska: Po stopách Pyšné princezny i kouzelníka Merlina

Ne vždy je nutné šlapat do kopců s hlavou skloněnou, a právě pro ty z vás, kdo se rádi rozhlížejí, pozorují a vnímají svět kolem sebe, je určen „malý botanický průvodce“, který najdete na webu www.muzeumcl.cz.

Začneme jarním probouzením této cyklistické trasy a pokud i vy budete dobří pozorovatelé, najdete při svých procházkách jistě mnohem více postupně vyrůstajících a kvetoucích druhů, než které zde budou uvedeny. Pro mnohé z vás to budou druhy běžné a obyčejné, avšak pro celkový pohled na tento krásný úsek naší přírody jsou zde uvedeny právem a není třeba je nijak opomíjet.

Cyklostezka Varhany se nachází v severozápadní části regionu Českolipska. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty, která spojuje město Česká Lípa s městem Kamenický Šenov, v jehož blízkosti se nachází významný turistický cíl – Panská skála, označovaná také jako Varhany (vypreparovaný čedičový sopouch se specifickou sloupcovitou odlučností, která připomíná sestavu varhanních píšťal). Směrově i výškově stezka kopíruje profil zrušené železniční tratě.

Marta Knauerová