Provozovatelem je Klub přátel Veřejného akvária z.s., jehož předsedou je Petr Jasanský, který akvárium založil v roce 2004. Chovu akvarijních rybek se věnuje již od svých šesti let. Každému návštěvníkovi nabízí průvodcovskou službu a poskytuje důležité a zajímavé informace. S Petrem Jasanským již deset let spolupracuje a pečuje o zařízení paní Monika Pomahačová, které jsme položili několik otázek.

Každodenní péče vyžaduje neustálou pozornost v prostoru objektu. O kolik akvárií se musíte denně postarat?
Ve výstavní části se staráme přibližně o 65 sladkovodních akvárií, v depozitu, kde jsou ryby dorůstající či postarší, je to podobné.

Kolik typů akvárií a s jakým počtem rybiček ve vaší péči najdeme?
Výstava nabízí vhled do akvárií v podstatě z každého světadílu, z nejrůznějších koutů světa. Jsou přizpůsobena daným obyvatelům, tudíž v některých uvidíme jedince, páry i skupiny ryb, které žijí v různých prostředích jako například bez výrazného výskytu rostlin nebo naopak v zarostlých biotopech, kalužích, stojaté či proudící vodě a podobně. Dovolím si proto tvrdit, že je zde několik desítek typů akvárií.

Popište nám, jak vypadá celodenní péče?
Každý den ráno obcházím všechna akvária a kontroluji, v jakém stavu jsou ryby i samotné nádrže. Pokud je potřeba, očistím skla. Obden ryby nakrmím, podle toho, jak vyhodnotím jejich stav. Jsou tu i jedinci nebo mláďata, která potřebují dokrmovat denně. Ob týden probíhá částečná výměna vody, která trvá celých pět dní, čímž rybám takzvaně vyvětráme. Jde vlastně o napodobení odparu a zapršení jako v přírodě. Během celé doby může docházet k údržbě typu odkalení, čištění filtrů a podobně. Není možné bodově popsat, co se dělá každý den, protože je to různé a záleží na situaci.

Mikulášská nadílka v Tuhani.
FOTO: Dva stromky, nadílka a zpívání v kostele. Lidé v Tuhani si advent užili

Kolik lidí navštíví vaše akvárium za rok a ve kterém období jsou návštěvy nejčastější?
Řekněme, že návštěvnost se dle našich záznamů pohybuje kolem 5000 osob za rok. Nejvýraznějším obdobím jsou samozřejmě letní prázdniny, kdy spousta lidí cestuje po republice a hledá zajímavá místa. Dovolím si neskromně tvrdit, že v České Lípě mezi ně patříme.

Na jakou zajímavost a specialitu se u vás mohou návštěvníci těšit?
Hlavní zajímavostí, která není vždy očekávána, je to, že ve většině případů probíhá prohlídka za výkladu majitele. Mezi akvárii, ve kterých se snažíme navodit atmosféru takovou, jako je v přírodě, se tak návštěvník dozví spoustu nových informací. Za konkrétní zajímavost považuji našeho kančíka citronového, u jehož akvária ukazujeme, jak moc jsou ryby schopné komunikovat a vnímat své okolí, včetně lidí a jejich momentálního rozpoložení. Dále pak axolotla mexického, oblíbeného hlavně u dětí, protože jeho atypický vzhled sloužil mnoha filmovým i herním předlohám.

Kde mohou turisté najít informace o našem akváriu? Jsou tyto informace snadno dostupné?
Dostupných informací je jistě dost. Nejvíce informací nabízí samozřejmě internet, na kterém se snažím udržovat aktualitu všech spravovaných stránek. Dále jsou to sociální sítě jako je Facebook a Instagram, to je základ. Další dostupné informace jsou na Mapy.cz, Google mapy, Kudy z nudy a podobně. Turistům, kteří neholdují internetu nebo dorazí náhodně do města a hledají nějakou zábavu či zajímavost, jistě rádi poskytnou informace v informačním centru. Několik odkazů máme i po České Lípě na informačních tabulích.

Vědecká noc na zákupské škole.
FOTO: Pokusy a optické klamy. Na zákupské škole se konala Vědecká noc

Je podle vás návštěva akvária vhodným doplněním výuky žáků, ale také poučením pro starší studenty?
Myslím, že návštěva je vhodná pro děti školkového věku, jelikož ctím pravidlo „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. Samozřejmě je vhodná i pro starší žáky. Výklad není totiž zaměřený pouze na rybičky a jejich vhodný chov, jak si může někdo myslet, ale i k vzájemným návaznostem v přírodě, které v naší výstavě ctíme a snažíme se je v akváriích napodobit. Rádi bychom předali i určitou osvětu v environmentálním směru. Přednášky přizpůsobujeme podle věku nebo podle potřeby dané skupiny.

Absolvovala jste mimo základních informací o akvaristice také jiné studium?
K akvaristice jsem „přičichla“ víceméně až po nalezení této pracovní pozice a většinu informací jsem čerpala pozorováním, samovzděláváním a od pana Jasanského. Vzhledem k šíři našeho zaměření mohu uplatňovat i své vzdělání ve směru ekologie a ochrana přírody. Celoroční přístupnost Veřejného akvária nabídne Českolipanům i návštěvníkům zpestření všedního života, ale také zamyšlení nad miliony let života na naší zeměkouli.

Eva Bečvaříková a Milan Turek