Zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany navštívili na konci ledna společně s vojáky z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce Střední zdravotnickou školu a Střední odbornou školu a Základní školu Špičák.

Děti a studenti se seznámili také s významnými fakty o naší armádě, jejími úkoly v době míru, pomoci při stavech nebezpečí či při přírodních katastrofách a s její funkcí při obraně vlasti v době válečného konfliktu. Připomněli si význam a důležitost i dalších mezinárodních organizací jako je Organizace spojených národů a Evropské unie. „Moc si vážíme toho, že jste přijeli do naší školy a rozšířili dětem i studentům znalosti nad rámec učebních plánů, kde chybí branná výchova. Děti i učitele nadchla vojenská technika i činnost vojáků při jednotlivých ukázkách,“ řekla ředitelka Střední zdravotnické školy a Střední odborná školy Hana Kubátová Ortová.

S povoláním a posláním vojáka Armády ČR i uvedeného pluku seznámil děti kapitán Petr Šabaka, který zastává funkci tiskového mluvčího a kaplana pluku. Povídal si s dětmi o tom, jaké vlastnosti by voják měl mít, jak probíhá jeho výcvik, vzdělávání a začlenění do Armády ČR. Ukázal dětem i vystavenou techniku jako je Tatra 815, speciální vozidlo pro radiační a chemický průzkum IVECO S LOV nebo vojenská sanitka LRD ZDRAV LDK 5. „Armáda je jako životní pojištění státu, nemusíme ho využít, ale vyplatí se ho mít,“ zdůraznil kaplan.

Hasiči z Českolipska vyrazili na Ralsko.
FOTO: Hasiči z Českolipska zakončili rok výstupem na Ralsko v plné polní

Novinkou pro děti byl hermeticky uzavíratelný protichemický oblek TRELLCHEM, který využívají profesionální chemici při cvičeních a filtrační ochranný oděv FOP 96, který si mohly děti vyzkoušet včetně protichemické masky. Zároveň je vojáci seznámili s použitím různých druhů spektrofotometrů jako např. Ramanův spektrofotometr, který využívají k detekci radiace, bojových a v současné době i biologických látek. „Jsme rádi, že žáky zajímala naše práce a s nadšením si vyzkoušeli ochranný oblek i masky,“ sdělil dětem i učitelům npor. Martin Gratias.

Jak správně naložit zraněného do nosítek

To a jiné dovednosti si mohly vyzkoušet děti a studenti z obou škol v rámci ukázek z oblasti první pomoci. Seznámily se s druhy tlakových obvazů včetně izraelských turniketů a s jejich použitím při žilním i tepenném krvácení. Zkusily si resuscitaci zraněného a následně i jeho transport ve vakuové matraci. „Kdo první najde zraněného začne ihned poskytovat první pomoc a organizuje případně činnost dalších přítomných osob, aby nevznikla panika a pacient se dostal včas do lékařské péče,“ řekli dětem čet. Petr Jedlička.

Přípravný ročník Základní školy Špičák je tvořen i dětmi z různých zemí světa. Děti vytvořily velké společné dílo s názvem Svět bez válek pro děti celého světa, na kterém namalovaly sebe i své země, ze kterých pochází včetně vlajek. Za každého z nich zde byla nakreslená holubička.

Autor: Klára Pelcová, odbor komunikace Ministerstva obrany