V posledních letech se redakce účastní prestižní soutěže vyhlášenou Asociací středoškolských klubů České republiky.

Každoročně na počátku roku posílají redakce do krajských kol soutěže své časopisy a čekají na verdikt odborných komisí. Liberecký kraj společně s Ústeckým, Středočeským a Prahou posuzují pedagogové a redaktoři z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze. Hodnotí kompletní vizuál časopisů, titulní stránku, obsah, kreativitu a vlastní invence. Za kvalitu časopisu hovoří samy výsledky.

Naše „hrupka“ se pravidelně umisťuje na předních či postupových místech do republikového kola. V loni redakce byla oceněna v Brně 3. místem za obsah v kategorii II. stupeň ZŠ. Také letos jsme zazářili a z krajského kola v Praze jsme si odvezli 1. místo ve stejné kategorii.

Toto umístění nás opět posouvá do republiky a je výsledkem velkého tvůrčího úsilí všech přispěvovatelů, zároveň motivací pro další fungování a směřování časopisu a v neposlední řadě je to i výraz vděku všem čtenářům, že si najdou čas a podporují nás v našem snažení. Těšíme se na další pokračování naší cesty se školním časopisem! Držte nám palce, ať uspějeme i na podzim v Brně!

Za redakci G. Fišarová, D. Bílá