Úvodem mezi námi přivítala předsedkyně organizace Zofia Doškářová naše hosty, kterými byli Tomáš Mašek, místostarosta Nového Boru, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor Daniel Nerad, Jana Kučerová, vedoucí sociálního odboru a zdravotnictví města, a Markéta Trnková Krchňáková, ředitelka ZUŠ v Novém Boru.

Mezi hosty nechyběly Jiřina Sedláková a Miluše Kučerová ze spřátelených organizaci Roska Liberec a Jablonec nad Nisou.

Kulturní program našeho setkání, jako obvykle, zahájili žáci a žákyně ZUŠ v Novém Boru, kteří nám zahráli a zazpívali tradiční vánoční koledy, čímž vhodně podkreslili atmosféru adventního času. Jako poděkování obdrželi malé dárky.

Výprava klubu SSK Manušice.
Mladí střelci z Manušic závodili v Plzní. Hana Salavcová přivezla stříbro

Následně vystoupil místostarosta města, který poděkoval za pozvání a krátce se představil. Ocenil vystoupení dětského sboru a podtrhl význam práce naší organizace ve prospěch nejen nemocných s roztroušenou sklerózou (RS), ale i jejich rodin. Očekává i do budoucna dobrou spolupráci města a naší organizace a ujistil nás plnou podporou. Popřál přítomným příjemné Vánoce, pevné zdraví a štěstí v novém roce.


Vánoční posezení Rosky Česká Lípa se uskutečnilo v Domu s pečovatelskou službou v Novém Boru.Zdroj: Pavel BřezinaŘeditel příspěvkové organizace Sociální služby města se připojil s přáním klidného prožití vánočních svátků, zdraví a pohody v roce 2023.

Paní Jiřina Kubáňová představila svojí nástupkyni ve funkci Janu Kučerovou, které popřála úspěchy v další práci. Tato se krátce představila a vyslovila přesvědčení o další podpoře a spolupráci s naší organizací.

Zástupkyně Rosky Liberec a Jablonec nad Nisou připomněly význam a historii spolupráce těchto organizací s Roskou Česká Lípa a vyslovily se pro její další pokračování. Předsedkyně naší Rosky provedla zhodnocení činnosti za rok 2022 a seznámila nás s výhledem na příští rok. Poděkovala za spolupráci a podporu městu Nový Bor a dalším sponzorům.

Vítězem Master of Crystal 2022 se stala Katarína Nábilková s dílem Balance of Nature.
FOTO: Mistr křišťálu 2022. Vítězem soutěže je svítidlo Rovnováha přírody

V roce 2022 jsme vedle schůzové činnosti zajistili zejm. pravidelná cvičení a kursy ergoterapie. V květnu se naše delegace zúčastnila, na základě pozvání regionální organizace Towarzystwo chorych na stwardnienie rozsiane v Jeleniej Górze vzpomínkové akce v souvislosti s 25. výročím jejího založení.

Nově jsme uspořádali akci Trousíme se na Klíč, kterou jsme sobě i veřejnosti dokázali, že i nemocní s RS jsou schopni náročnějších výkonů. V říjnu absolvovali naši členové rekondiční pobyt v Lázních Libverda, kde vedle příjemného prostředí využili i některých lázeňských služeb. S pobytem byli všichni nad míru spokojeni.

Někteří z nás se dále zúčastnili 5. ročníku Roskiády v Nymburce, kde probíhaly sportovní hry a soutěže pacientů s RS tentokrát s mezinárodní účastí. Přítomna byla delegace přátel z Jeleniej Góry.

Vodopády Chřibská.
Výlet Lužickými horami zavede na Chřibské vodopády i Malý Stožec

V listopadu jsem se zúčastnil, spolu s předsedkyní naší organizace, 20. ročníku výstavy Cesta za duhou. V rámci projektu, jehož pořadatelem je Revenium, z.s., vystavují pacienti s RS svá díla, různého charakteru, zpracovaná na zadaná témata. Tématem posledního ročníku byly Cesty.

V roce 2023 budeme pokračovat v aktivitách založených v minulém roce s tím, že tentokrát plánujeme 5denní rekondiční pobyt v Janských Lázních. Na závěr tohoto bloku nás seznámila Jana Szittyaiová s dopisem Ilony Olžbutové (bývalé předsedkyně Rosky Liberec), který je vzpomínkou na spolupráci s naší Roskou, pod vedením Jaroslavy Kudrnové.

Následovala volná zábava doplněná malým pohoštěním a tombolou. Na konec jsme si vzájemně popřáli příjemné vánoční svátky a v novém roce hlavně pevné zdraví a štěstí.

Budeme se těšit na shledání v novém roce.

Pavel Březina