Zájezd zorganizovala paní Alena Forgáčová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu OÚ v Novém Boru. Průvodcem nám byl pan Břetislav Henke z Čs. obce legionářské. Zúčastnilo se nás celkem 29 z toho 9 členů organizace Roska Česká Lípa.

Pietní akt se uskutečnil na Národním hřbitově v Terezíně kde je pochováno celkem 10 000 osob. Nachází se zde více jak 2 000 jednotlivých hrobů a pozůstatky dalších tisíců mužů, žen i dětí jsou pak uloženy u jednotlivých pylonů.

Program byl zahájen nástupem Čestné jednotky Hradní stráže a Ústřední hudby AČR na Národní hřbitov. Ústřední hudba pak provázela následné kladení věnců u jednotlivých pylonů.

Děti z Tyršovky se vypravily do španělského Santanderu.
FOTO: Děti z Tyršovky se vypravily do španělského Santanderu

Po té zazněla hymna ČR v podání zpěvačky Jany Červinkové, která tímto otevřela blok projevů. Přivítání hostů provedl pan Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín.

Hlavní projev měl pan Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR, který vyzdvihl význam tryzny spojené s výročím osvobození tábora a zdůraznil potřebu trvale si připomínat dobu i oběti 2. světové války. O to více je to nutné v dnešní době, kdy narůstá mezinárodní napětí.

Se vzpomínkami na těžkou dobu vystoupila paní Hana Sternlichtová, bývalá vězeňkyně terezínského ghetta. Ve své knize Hančina cesta, kterou napsala za pomoci paní Alžběty Langové, popisuje vlastní životní cestu od dětství, přes vězení v Terezíně až po osvobození v květnu 1945. Knihu si někteří z nás zakoupili a požádali její autorku o věnování.

Vystoupení klientů Denního stacionáře Česká Lípa v Lomnici nad Popelkou.
Klienti Denního stacionáře Česká Lípa zazářili na festivalu Patříme k sobě

Mons. Martin Davídek, generální vykář Litoměřický, přednesl křesťanskou motlitbu a Karol Efraim Sidon, vrchní zemský rabín, pak židovskou motlitbu. Následovalo hudební vystoupení pěveckého sboru Modrásci a sopranistky Jany Červinkové.

Závěr tryzny provedl pan Jan Roubínek.

Tryzna, dle našeho názoru byla důstojnou vzpomínkou na všechny zemřelé a ty, kteří prošli Terezínským peklem.

Pavel Březina