V pátek 3. června jsme se zúčastnili 18. ročníku Dne dětí se zdravotním postižením v rekreačním areálu Termit v Doksech a v pátek 24. června jsme si vyzkoušeli sportovní disciplíny ve Starých Splavech u příležitosti 21. Krajských sportovních her zdravotně postižených osob. Vyzkoušeli jsme oblíbenou střelbu vzduchovkou s odbornou asistencí městské policie, nechyběla ani tradiční jízda se slalomem na mechanickém vozíku, hod na cíl, hod šipkou atd. Zajímavou zkušeností byla chůze s bílou holí s klapkami na očích nebo hmatová zkouška různých předmětů opět s klapkami na očích.

Velikou pomoc a podporu nám vyjádřili studenti Obchodní akademie z České Lípy, kteří tak projevili upřímné nadšení a respekt při práci s našimi klienty. Získali tak přirozeně osobní zkušenost a měli příležitost blíže poznat osoby s mentálním postižením. Aktivně nám pomáhali u všech našich přítomných uživatelů. Byly jsme velice milé potěšeni jejich ochotou, přátelským přístupem a sympatickými projevy.

Hrad Trosky.
Hledání pokladu a prohlídky s princeznou. Památky v kraji zvou k návštěvě

Spolupráce s Obchodní Akademií v České Lípě si velice vážíme, zejména děkujeme paní Růženě Rückelové, která s námi každoročně spolupracuje. Je velmi vstřícná a ochotná, pomáhá nám také při organizaci Dne stacionáře, při přípravě vánočního posezení pro naše klienty, ale také při našich dalších akcích.

Naše upřímné poděkování patří také paní Zemanové a paní Zahrádkové ze Sdružení zdravotně postižených Česká Lípa, které pravidelně tyto sportovní hry a akce pro osoby se zdravotním postižením připravují. Vážíme si jejich veliké píle, mimořádného osobního nasazení a spolupráce s námi. Děkujeme, že se můžeme vždy ve vysokém počtu našich uživatelů účastnit těchto nejen sportovních zážitků.

Eliška Šťastná Kysilková, pověřená vedoucí Denního stacionáře Česká Lípa při Denních a pobytových sociálních službách, p. o. Česká Lípa