V tuto neděli už bylo dovoleno společně zpívat při bohoslužbách, a tak byli pozváni vynikající koncertní pěvci sopranistka Alena Hellerová a tenorista Jaroslav Kovacs, na varhany doprovázel profesor teplické konzervatoře Jiří Knotte. Nedělní bohoslužba s těmito umělci byla nezapomenutelným zážitkem.

Protože se ale objevila statická porucha krovu kostela, je třeba kostel opravit. A tak, i když budou povoleny kulturní akce i náboženské obřady, kostel se musí znovu uzavřít.

Farářka Marie Truncová se snaží, aby kostel přes všechny útrapy fungoval. Proto se v době oprav budou bohoslužby konat na faře a koncerty v případě dobrého počasí na schodech kostela. Vzhledem k tomu, že je kostel umístěn v okrajové části Městského parku, bude jistě příjemným zpestřením zaposlouchat se tónů duchovní hudby v přírodě.

Věříme, že se opravu kostela podaří uskutečnit v plánovaném čase a nejen věřící, ale i ostatní příznivci koncertů a výstav se budou moct těšit začátkem listopadu na plánované znovuotevření kostela vernisáží výstavy německého malíře a grafika Karla Wolfganga Webera s doprovodem Jana Ševčíka na varhany.

Veliké poděkování patří manželům Truncovým za to, jak se o významnou českolipskou památku starají.

Eva Bečvaříková