Pobyty v Hejnicích absolvujeme již řadu let vždy z jara a na podzim, přitom v roce 2020 jsme měli vynucenou pauzu v důsledku opatření v souvislosti s epidemií koronaviru.

Na místo jsme dorazili ve čtvrtek 9.9. Po ubytování a krátkém odpočinku jsme absolvovali společnou večeři, při níž jsme byli seznámeni s denním programem pobytu, který zahrnoval již tradiční cvičení, aktuální přednášky a společenský večer. Spolu s přáteli z Liberce se nás pobytu zúčastnilo celkem 21 osob.

Každodenní ranní rozcvičky a následující cvičení (zaměřené zejm. na posílení svalstva a pohybového aparátu a dechová cvičení) pro nás připravily zkušené cvičitelky paní Miluše Kučerová, Jiřina Sedláková a Zofie Doškářová.

Mladí hasiči SDH Sloup v Čechách mají za sebou rok plný událostí.
Mladí hasiči ze Sloupu v Čechách se ohlížejí za uplynulým rokem

V pátek dopoledne jsme absolvovali přednášku paní Karly Jínové. Zdůraznila pro nás význam pohybových aktivit především na čerstvém vzduchu spojených s relaxací v přírodě. Měli bychom dbát na dobrou životosprávu, dodržovat dietní a léčebný režim, vyhýbat se přetěžování organismu a stresům.

Dále nás seznámila se správným postupem při měření krevního tlaku, doporučenými druhy tonometrů a hranicemi hodnot tlaku. Vyzdvihla též význam péče o nohy a nehty zejména u diabetiků.

V sobotu byla nosným programem přednáška paní Veroniky Borkovcové členky Výkonné rady Unie Roska ČR. V rámci vystoupení nám poskytla základní informace o činnosti VR. Vyzdvihla význam spolupráce Rosky se specializovanými lékaři v oblasti demyelinizačních onemocnění. Jmenovala např. pana doktora Mareše z FN Olomouc a nabídla nám možnost zaslání přispěvků do jejich časopisu. Informovala o ukončení vydávání časopisu iRoska a jeho nahrazení novým.

Novozámecký rybník.
Tip na výlet: Novozámecký rybník láká na ptačí koncert

V listopadu 2020 byla ve Smržovce zahájena mezinárodní putovní výstava prací lidí s onemocněním RS pod názvem „Roztroušená krása“, bohužel bez účasti veřejnosti (koronavirová opatření). Z Polska se zúčastnili přátelé z Jeleniej Góry. Nyní výstava pokračuje v Žírči v Domově sv. Josefa.

Závěrem nás seznámila s akcí „Trousíme se na Ještěd“, kterou zorganizovala 28.8. Roska Liberec a zúčastnilo se jí cca 100 dospělých vč. dětí. Ačkoliv bylo počasí zpočátku nevlídné nakonec se vyčasilo, což přispělo k dobré náladě. Pro účastníky bylo připraveno malé občerstvení, tombola, zábavné akce pro děti a diplom. Obdobnou akci uspořádali jihočeši výstupem na Kleť.

Vrcholným bodem sobotního programu byl společenský večer na téma „Klobouková“. K dispozici jsme měli přehršel různých klobouků, takže si každý účastník promenády mohl vybrat podle gusta. Musím říci, že jsme se všichni dobře bavili.

V neděli po snídani jsme se někteří z nás zúčastnili mše v chrámu Navštívení Panny Marie. Po dobrém obědě, plni příjemných zážitků, jsme se vypravili na cestu domů. Děkujeme tímto personálu stravovacího a ubytovacího zařízení kláštera za poskytnuté kvalitní služby.

Pavel Březina