Akci, jejíž součástí byly výukové a tvůrčí dílny a komentovaná prohlídka parku, pořádalo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a ekoporadna Orsej ve spolupráci s národním geoparkem Ralsko. Během exkurze s průvodcem se návštěvníci seznámili s historií parku, založeného v roce 1875, a s jednotlivými druhy stromů, které se v parku nacházejí.

Počátky organizování Dne stromů sahají do druhé poloviny 19. století ve Spojených státech amerických. V Českých zemích se Den stromů uskutečnil poprvé v roce 1906 a v dobách první československé republiky byl pořádán s podporou státních institucí. V samostatné České republice byla tradice pořádání Dne stromů obnovena v roce 2000. S ohledem na to, že podzim je obdobím, vhodným pro sázení stromů, byl jako datum její ho konání stanoven 20. říjen.

Marie Ćcheidzeová