Nalezení místa pro výsadby i samotnou výsadbu přitom provedou samotné děti a mládež ve svém okolí, spolek Čmelák pak zajistí sazenice, ochrany a odbornou stránku výsadeb.

„Při plánování projektu jsme vycházeli z našich vlastních dlouholetých zkušeností. Navazujeme na projekt Šance pro jilmy, který v minulosti oslovil školy v celém kraji. Ve spolupráci s minimálně stovkou z nich jsme vysadili do krajiny Libereckého kraje 5000 jilmů,“ uvedl Jiří Antl, který má odbornou stránku projektu na starosti.

Projekt není zaměřen primárně na výsadby, ale na zapojení dětí a studentů a jejich propojení s krajinou v místě bydliště. Jde o ekologickou výchovu realizovanou přímo v terénu, s aktivním zapojením dětí, chceme v nich podpořit pocit, že samy mohou něco pozitivně ovlivnit, prosadit. Zároveň projekt pomáhá školám s častým problémem – s dojížděním do místa realizace nabízených programů. Program s konkrétním a dlouhodobým výstupem (vysazené stromy a keře) přímo v okolí školy má ekovýchovný dopad ještě znásobený.

V českolipské MŠ Arbesova zakončili projekt Mami, tati pojďme si číst.
V českolipské MŠ Arbesova zakončili projekt Mami, tati pojďme si číst

V průběhu jara oslovíme školy v regionu s nabídkou zapojení do projektu. Děti, rodiče i pedagogové pak mohou začít vyhledávat místa, kam by se hodilo vysadit stromy nebo keře a případně i jednat s vlastníky pozemků. Záměry s nimi budeme průběžně konzultovat a odborně schvalovat. „Pokusíme se podpořit všechny schválené výsadby, uvidíme ale, jaký zájem projekt vzbudí. V každém případě chceme najít místo pro výsadbu alespoň 250 sazenic,“ upřesňuje Jana Bujoková, ředitelka organizace Čmelák.

Místa pro výsadbu by měla být ve volné krajině, kde mohou vzniknout nové aleje, stromořadí, remízky nebo solitérní stromy, ale mohou zamířit i do obcí a měst. Z těchto míst v minulosti stromy vymizely a stále mizí. Projekt je zaměřen na naše původní druhy stromů a keřů, sázet se ale mohou i ovocné stromy.

Pokud vás už teď napadá místo, kam by mohly budoucí stromy směřovat, ozvěte se nám. Na vyhledávání míst pro výsadbu a dohodu s majiteli pozemků máte ale celý letošní rok, samotné výsadby proběhnou v roce příštím… Projekt necílí jen na školy, ozvat se mohou jakékoli kolektivy dětí nebo mládeže.

David Černý