Na opravu fasády letos přispěl i Liberecký kraj. Kostel je obklopený hřbitovem s kaplí a 13 zastaveními křížové cesty.

„Podpořit obnovu památky, na které se podílejí obyvatelé obce, je skutečná radost. A také záruka toho, že bude mít kostel pro místní i nadále využití,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Rekonstrukce kostela, od roku 1965 památkově chráněného, začala před lety opravou věžních hodin. Díky místním lidem se začal měnit interiér kostela, našel se i starý oltář, vrátily se obrazy, opravila se kazatelna. Slavnostní otevření opraveného kostela Narození Panny Marie se uskutečnilo 18. prosince 2008.

Raně barokní kostel byl vystavěn v letech 1699 až 1702, přestavěn do současné podoby byl pak na počátku 19. století. Jedná se o poutní místo Mariánského kultu, jak dokládá pozdně gotická dřevořezba Madony z 15. století osazená na hlavním oltáři. Kazatelna a varhany pochází z počátku 18. století.

Jan Mikulička