Tyto navazující ulice jsou součástí silnice č. 262, hlavní východo-západní komunikace ve městě. Jezdím po nich každý den na kole. Vadí mně hrbolatý povrch vozovky 262 na mostě nad ulicí Boženy Němcové. Tu závadu patrně způsobilo tečení asfaltu v horkých létech, včetně toho letošního. Asfalt je výborný materiál, ale má své nepříznivé vlastnosti, které je třeba brát v potaz.

Díra ve vozovce se nachází při jejím severním okraji v úrovni východního obrysu OD Andy, a to v příčném rozměru cca 50 cm a v podélném cca 30 cm a hloubce do 10 cm, poblíž kanalizační vpusti. Je to past na cyklisty, ale může způsobit vrásky i řidičům osobních automobilů. Nachází se těsně u krajnice, tomto případě u obrubníku. Je sice označena výstražnou značkou, ale proč to trvá řadu měsíců ? Proč nechává majitel komunikace, Liberecký kraj, díru osudu ? Smiluje se odpovědná organizace, nebo budeme dále čekat na silnější impuls ve formě havárie nebo úrazu?

Jaromír Štrumfa