Za tu dobu se staly osvětové přednášky s možností otevřené diskuze vítaným doplňkem výuky a školy je objednávají opakovaně. Vzhledem k tomu, že v důsledku koronavirové pandemie jsou nyní školy zavřené, program pokračuje on-line. Studenti Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy v České Lípě se včera zúčastnili dvouhodinové přednášky, kterou vedl energetický odbornik Pavel Suk z pražské ČVUT.

Bez elektřiny se stále ještě musí obejít 840 milionů lidí z celkových 7,8 miliard obyvatel Země. Tento stav není udržitelný a světová populace se navíc rozrůstá o zhruba 82 milionů lidí ročně.

Zásoby neobnovitelných zdrojů se vyčerpávají, výroba energie z fosilních paliv znamená emisní zátěž a zhoršování zemského klimatu. Využitelnost obnovitelných zdrojů je závislá na počasí, výroba jaderné energie zase klade vysoké nároky na bezpečnost.

Školy, které mají zájem  zapojit se do projektu, který se zároveň snaží podporovat mládež v zájmu
o přírodní a technické vědy, si mohou bezplatnou besedu objednat na adrese: info@hejlservis.cz, nebo na telefonním čísle 606 472 428.

Martina Drábková