Tří králové přišli na začátku ledna koledovat také do Kamenického Šenova. Ve středu 6. ledna se vybíralo u všech tří městských vánočních stromečků. Jedna skupinka navíc obešla městský úřad, kde zaměstnanci v čele s panem starostou, místostarostou a paní tajemnicí štědře přispěli. Děkujeme všem, kteří přispěli a samozřejmě všem tříkrálovým rodinným týmům s kasičkami.

Kdo nestihl, může sbírku podpořit zasláním příspěvku na tříkrálový účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777. Nebo můžete využít přímo virtuální kasičku Tříkrálové sbírky na www.trikralovasbirka.cz. Přispět můžete také zasláním jednorázové nebo trvalé DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90, případně DMS TRV KOLEDA 30, 60 nebo 90.

Klára Machová