36 partnerských organizací BirdLife International, v Česku zastoupené Českou společností ornitologickou (ČSO), připravilo pro zájemce více než 1 700 akcí, na kterých byli návštěvníci svědky ptačí migrace a pozorovali více než 6 milionu ptáků na své cestě do zimovišť.

V Česku se konalo 37 vycházek, kterých se zúčastnilo téměř 1 000 lidí. „Neuvěřitelných 13 000 migrujících ptáků pozorovali návštěvníci vycházky u rybníku Nesyt u Mikulova. Kromě desetitisícihlavého hejna špačků mohli obdivovat i elegantní volavku rusohlavou, která hnízdí v jižní Evropě a u nás se vyskytuje velmi vzácně,“ uvádí Gabriela Dobruská, která Festival Ptactva v Česku koordinuje.

Festival ptactva je oslavou ptačí migrace a jedinečnou příležitostí k pozorování podzimního tahu ptáků. „Zatímco v Ptačím parku Mnišské louky u České Lípy se s návštěvníky ještě loučily poslední vlaštovky a u Blatné se podařilo okroužkovat rákosníka proužkovaného na jeho cestě do Afriky, jinde se již objevovali první zimní hosté, např. dravec dřemlík tundrový na Vavřineckém rybníce, kachna hvízdák eurasijský u Studénky a na Opatovských rybnících nebo kachna polák malý u Tovačova a na Jivjanských rybnících“ doplňuje Dobruská.

Pro ty, kterým se v současné situaci na vycházku nechtělo nebo v jejich okolí žádná vycházka nebyla, nabídla letos ČSO možnost přidat se k Festivalu ptactva samostatně. „Pozorování zadaná do databáze Avif se promítla do mapy zveřejněné na našem webu. Zobrazilo se více než 180 dalekohledů, zastupujících jednotlivé vycházky, ať organizované nebo individuální, uskutečněné v rámci proběhlého víkendu. Nejvíce druhů – 93 – pozorovali účastníci v Jihomoravském kraji,“ říká Dobruská.

Výsledky Festivalu ptactva 3. – 4. října 2020

Nejvíce akcí

1. Rusko (810)
2. Nizozemsko (212)
3. Maďarsko (194)

Nejvíce účastníků

1. Rusko (6 480)
2. Maďarsko (3 010)
3. Švýcarsko (2 680)

Nejvíce pozorovaných ptáků

1. Finsko (2 527 000)
2. Švédsko (980 000)
3. Nizozemsko (716 000)

Nejpočetnější druhy

Evropa:
1. berneška bělolící
2. špaček obecný
3. pěnkava obecná

Česko (pozorování pouze v rámci organizovaných vycházek):

1. špaček obecný (17 150 +)
2. pěnkava obecná (3 030 +)
3. kachna divoká (2 490 +)

Gabriela Dobruská, Česká společnost ornitologická