Projekt, který zmapoval a shrnul dosavadních sedm let budování česko-německého kulturního dialogu a nastavil nové komunikační kanály pro německou stranu, uspěl v nabité konkurenci a byl vyhlášen jako nejlepší projekt z České republiky.

Spolek Arbor se od svého vzniku snaží rozvíjet přeshraniční spolupráci se Saskem formou pořádání koncertů v saském pohraničí, kde prezentuje českou hudbu v české interpretaci, a současně představuje i renomované německé umělce na české straně.

Do loňského roku se na německé straně podařilo zorganizovat na tři desítky projektů a rostoucí návštěvnost německých koncertů i zájem německého publika o návštěvu koncertů pořádaných v Libereckém a Ústeckém kraji jsou dokladem významu přeshraniční spolupráce a jejího úspěšného rozvíjení.

Cena Euroregionu Nisa smysluplnost a potřebnost této spolupráce a dialogu jen umocňuje a je pro spolek Arbor závazkem do budoucna. Projekt přeshraniční spolupráce byl realizován ve spolupráci s krajským městem Žitava, mimoto spolek, který je doma v městě Česká Lípa, jež je jeho významným podporovatelem, spolupracuje s téměř desítkou dalších obcí a měst v Sasku a tato spolupráce bude pokračovat i v rámci příštích ročníků. Poděkování spolek přijal navíc i od starostky Města Česká Lípa Jitky Volfové.

Lucie Johanovská