V pátek 30. září zavítá festival letos podruhé do saského příhraničí, a to do kláštera St. Marienthal nedaleko Žitavy, který se stane dějištěm provedení ukázek ze španělské písňové sbírky Cantigas de Santa Maria v podání letošní umělecké garantky – sopranistky Hany Blažíkové, Barbory Kabátkové, Margit Übellacker a Martina Nováka.

„Pro svůj poslední koncert jsem vybrala velmi osobní repertoár, a to Cantigas de Santa Maria. Je to sbírka, která vznikla na dvoře krále Kastilie a Leonu na konci 13. století a zahrnuje asi čtyři sta písní. Ty písně jsou překrásné. Já jsem se s nimi poprvé seznámila někdy v patnácti letech a úplně jsem se do nich zamilovala. A když jsem začala hrát na harfu, tak to byl můj cíl – umět doprovodit sama sebe, když zpívám Cantigas de Santa Maria. A teď se mi to konečně poštěstilo a připravila jsem spolu s Barborou Kabátkovou tento koncertní repertoár. Cantigas de Santa Maria mají úplně unikátní zvukovost, protože hudba tehdejšího Španělska byla nejen hudbou ovlivněnou francouzskými trubadúry, evropským gregoriánským chorálem, ale mísily se tam i vlivy arabské, protože těsně před tím byla reconquista – křesťané dobyli zpátky Iberský poloostrov. A nesmíme zapomínat, že i na dvoře Alfonse X. bylo několik židovských hudebníků, takže jde o velmi pestrou hudbu. Tento program má velmi komorní obsazení, vystoupím já a Barbora Kabátková jako zpěvačky a hráčky na harfy a s námi potom Margit Übellacker na dulce melos, což j takový středověký cimbál či psalterium a perkusista Martin Novák,“ uvádí k projektu Hana Blažíková, sopranistka a umělecká garantka festivalu.

V pondělí 3. října Lípa Musica zavítá do tradiční saské lokality v obci Waltersdorf, kde se uskuteční slavnostní koncert u příležitosti německého státního svátku. Pro tento večer je připraven dramaturgický bonbonek v podobě částečného provedení výjimečného souboru komorních kantát Georga Friedricha Händela, které neprávem stojí ve stínu skladatelových pozdějších populárních děl. Výběr tří částí z Chandos Anthems uvede Ensemble Inégal, a to v rámci kompletního představení tohoto díla na několika českých i zahraničních festivalech. Sólových pěveckých partů se ujmou Gabriela Eibenová, Lenka Cafourková Ďuricová, Tobias Hunger a Jiří Miroslav Procházk. Nastudování bude řídit Adam Viktora, umělecký vedoucí souboru.

„Je to naprosto úchvatná hudba plná geniálních myšlenek, kde Händel uvádí v život kompletní paletu svých skladatelských schopností, a připadá mi neakceptovatelné tvářit se, že ta hudba neexistuje. Také je mi nepříjemná představa členství ve velkém zástupu interpretů parazitujících neustálým omíláním na řekněme 10 jeho nejpopulárnějších dílech. Händel napsal Chandos Anthems ve svém vrcholném období pro bohoslužby v nově budované skvostné rezidenci Cannons významného britského aristokrata Jamese Brydgese, barona, později vévodu Chandose. Jedná se o díla s pozoruhodným a nezvyklým obsazením, jež můžeme z části najít v jiné podobě v Händelových pozdějších skladbách, a paradoxně vznikla ještě před dostavbou zmíněného paláce. Na rozdíl od něho, jenž byl po pouhých 17 letech zbořen, se z nich můžeme těšit dodnes. Abych to ale uvedl úplně na pravou míru, musím přiznat, že mě oslovila všechna Händelova méně známá díla. Stejně jako méně známá díla Bachova, Vivaldiho, Zelenkova atd. V méně známé a také úplně neznámé hudbě těchto a dalších stovek skladatelů je ukryt poklad, jehož velikost si ani neumíme představit. A pořadatel s posluchačem, kteří si vzájemně notují při uvádění několika stále se opakujících kasaštyků zůstávají o podíl na tomto pokladu ochuzeni a okradeni. Vážím si proto Martina Prokeše a festivalu Lípa Musica, že pořádání koncertů se pro ně stalo posláním k obohacení návštěvníků a posluchačů a nikoliv jen, jak by řekl Don Quijote de la Mancha, „pro zalíbení davu,“ uvádí k tomuto projektu Adam Viktora.

Oba koncerty začínají v 19 hodin a vstupenky je možné si zajistit ve festivalové pokladně v Žižkově ulici v České Lípě či online na webu lipamusica.cz

Lucie Johanovská