Známý hudebník a herec zůstal při natáčení Českolipsku věrný a většina záběrů vznikla právě tady. Nejen u Holanských rybníků, ale také v okolí kopce Vlhošť nebo v kostele svaté Barbory u Zahrádek. Hlavní roli ztvárnil Karel Dobrý, který si za Hastrmana odnesl Českého lva.

Román Hastrman obdržel cenu Magnesia Litera za prózu roku 2001. Jeho autor Miloš Urban má k Českolipsku vztah od dětství, jeho rodina je z Doks, kam od mládí pravidelně jezdil.

Holanské rybníky jsou soustava 23 vodních děl, které vznikly v pozdním středověku a raném novověku.  V celé oblasti je mnoho druhů chráněných rostlin a živočichů, slétávají se sem velká množství vodního ptactva. Oblast mezi městysem Holany a obcí Stvolínky nabízí také archeologicky zajímavá místa z období loveckého i zemědělského pravěku či středověká panská sídla na pískovcích, jakými byly tvrz Rybnov, hrad u Hostíkovic nebo Milčany.

Rybníky slouží k chovu ryb a zejména Milčanský rybník i k rekreaci. Ke koupání je vhodný i rybník Holanský. Soustava Holanských rybníků je od roku 1996 součástí krajinné památkové zóny Zahrádecko. Po březích několika vodních ploch vede červená turistická cesta. Malebný je především Hrázský rybník, přes jehož výpusť vede malý obloukový kamenný můstek.

| Video: Youtube

Veronika Nováková, Česká Lípa