Svátkem Tří králů také vrcholí dvanáctidenní vánoční období. Doma se odstrojuje stromeček, po ulicích chodí průvod dětí v převlecích, zpívají, koledují. Tento svátek spojujeme také s ochranným popisováním domů písmeny K, M, B a humanitárními sbírkami.  O tom všem si četli třeťáci ZŠ Dubá v online hodině českého jazyka. Pracovali společně s pracovním listem, za úkol psali krátké příběhy. V online hodině PČ a VV si vyrobili královskou korunu.

Jana Pancová, třídní učitelka