Ukrajinské děti z prvního stupně si na závěr roku pro své učitelky a spolužáky připravily, nacvičily a zazpívaly písničku od Hany Zagorové - Ahoj léto, se kterou symbolicky přivítaly období prázdnin. Děti ze závěrečných ročníku si pro celý pedagogický tým připravily veršované poděkování za vřele přijetí a zapojení do kolektivu.

V. Vakarová, ZŠ Dr. M. Tyrše Česká Lípa