Přehrada Desná byla vybudována v roce 1915 v nadmořské výšce 806 m.n.m. nad obcí Desná v katastrálním území obce Albrechtice v Jizerských horách. Impulzem pro její výstavbu se staly záplavy, které oblast podhůří těchto hor ve druhé polovině 19. století postihovaly.

Zhruba deset měsíců po její kolaudaci spatřili dva lesní dělníci odpoledne 18. září 1916 pramínek vytékající z tělesa hráze. Správce stavby vydal příkaz k okamžitému otevření uzávěrů v tělese přehrady. Pramen ale nabíral na intenzitě a dělníci se báli o své životy. Místo proto raději opustili a uzávěry zůstaly otevřeny jen z části. Sedmdesát minut po zpozorování pramínku se celá hráz přehrady protrhla. Katastrofa si vyžádala 65 lidských životů, 33 zničených a 69 poškozených domů; 307 osob zůstalo bez přístřeší.

Z přehrady se dochovala šoupátková věž spolu se štolou k Soušské přehradě. Ve štole našli své zimoviště netopýři.  Vstup do štoly je zakázán a od roku 2005 je zimoviště prohlášeno za evropsky významnou lokalitu. Turistům je v okolí přehrady k dispozici naučná stezka se šesti zastaveními.

Cest k Protržené přehradě vede hned několik. Vyrazit můžete třeba z Albrechtic, kde je parkoviště. Odtud vede žlutá turistická značka, připravte se na cca 5 kilometrů mírného stoupání. Tato trasa vede po silnici a je vhodná i pro cyklisty.

(ven, s využitím wikipedie.org)