Toto druhé odpoledne bylo navíc spojeno s otevřením Malého domácího muzea životního stylu našich babiček, které se nachází v 1. patře domu na Sokolské 177. Výtěžek ze vstupného na tuto akci jde celý na pomoc toulavým kočkám a na jejich kastrace. Jako vstupenku si může návštěvník vybrat některou z originálních tematických pohlednic Kozy z Mimoně.

U stánků řemeslníků bylo možné pořídit originální šperky, pletenou módu, domácí textil, marmelády (včetně českolipského Výrobku roku 2019 – jahodobezinkové marmelády Míši Bílkové) nebo domácí dvojctihodné koláčky či mrkvánky, vše od místních a regionálních řemeslníků.

Koza z Mimoně velmi dbá na kvalitu nabízených produktů, takže pozvaní řemeslníci jsou opravdu mistři svého oboru, mnozí mají i certifikáty Regionální produkt a tituly z různých soutěží, a hlavně jsou to skuteční výrobci toho, co nabízí. Na některé další odpoledne připravujeme i stánek s produkty z kozí farmy.

Původně hlavně pro děti byly určené soutěže v hodu borovou šiškou do koše, lovení rybiček z kbelíku nebo omalovánky s kvízem, ale zlákaly i mnohé dospělé. Skupiny po šesti návštěvnících si prohlédli muzeum a proběhla dvě losování.

Účastníci mohli vyplnit krátkou anketu a vyluštit dvě hádanky. Správné odpovědi byly „anděl“ a „lípa“, které potom měli v rámci zahrady najít. Srdce bylo nalezeno (lípa), ale anděl byl velmi těžký, skrýval se v maličké jeskyňce v pískovcovém kvádru. A protože Odpoledni s Kozou předchází vždy Kozí bojovka s hledáním „kůzlat“, důmyslně schovaných na různých místech Mimoně s nápovědou na Facebooku Kozy z Mimoně, bylo odpoledne završeno vyhodnocením nalezených kůzlat a předáním odměn šikovným nálezcům.

Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat Marcele Slávikové a jejímu Barevnému světu šperků za odměny, které věnovala do tomboly a kvízů. Veliký dík patří také Ditě Duhajové s Kačkou a Vendulce Böhmové za jejich obětavou pomoc s organizací akce a soutěží a skvělým hudebníkům: Petrovi, Davidovi a Pavlovi. Moc děkujeme!

Další Odpoledne s Kozou bude 15. srpna a už teď můžeme prozradit, že tentokrát bude „kůzlata“ po Mimoni schovávat kouzelník! Sledujte Facebook Kozy z Mimoně. Srdečně zváni jsou všichni. Přijďte třeba jen posedět, potkat se se známými nebo neznámými. Máme koutek s občerstvením a zahrada, i když není příliš velká, má různá zákoutí, kde je možné jen tak relaxovat nebo klábosit.

Pavel Kounovský, Koza z Mimoně