100 let uplynulo 25. června 2023 od zrození prvního českého ochotnického souboru v našem regionu. Zákupští divadelníci si toto výročí připomněli v sobotu 24. června od 18 hodin v zákupském kulturním domě inscenací dvou aktovek A. P. Čechova: Námluvy + Medvěd. Původně to mělo být jen divadelní představení (mimochodem za těch 100 let tohle byla už 127. inscenace včetně komponovaných pořadů), ale všechno bylo nakonec jinak.

Nejprve se nečekaně před oponou objevili starosta Zákup Radek Lípa s místostarostkou Ivou Kreisingerovou, aby stručně ocenili významný přínos DS Havlíček kulturnímu životu města a reprezentaci Zákup a poděkovali za vše. Samozřejmě následovalo přání mnoha úspěchů do další stovky let. Pak si oba vytáhli před oponu služebně nejstaršího člena DSH Jiřího M. Šimka (66 let členem Havlíčka) a ocenili jeho práci pro zákupskou kulturu a především divadlo. Uvítal ho dlouhotrvající potlesk stojících diváků. Kytice, kterou Jiří věnoval své manželce Věře, jen dokreslila vzájemnou podporu těchto dvou lidí.

Pak už mohlo představení začít. A bylo to představení nadmíru podařené, jak o tom svědčí výběr několika písemně zaslaných ohlasů diváků:

„Představení bylo krásné a herecké výkony se vyrovnaly profesionálním hercům. Vyzdvihujeme práci dlouholetého režiséra a herce v jedné osobě Jiřího Šimka, který svou vynikajícně sehranou rolí ukončil svou dlouholetou hereckou kariéru právě k tomuto významnému výročí.“ (P. Bergman, M. Žitná)

„Předně: velice se mi to líbilo, byla to velice důstojná oslava výročí, z blahopřání nečpěla faleš, ale upřímnost, výběr témat aktovek byl vhodný - obzvláště v dnešní době a výkony všech herců byly na profesionální úrovni (mně se obzvláště líbily obě postavy z Medvěda)“ (V. Ort)

„V sobotu v letním odpoledni do Zákup? Na divadlo? A na Čechova? To rozhodně nevypadá jako super nápad. Přišla s tím ve čtvrtek moje žena Iveta. Ale snad vydržím ty dvě krátké ryze konverzační komedie, které opravdu nemusím, i toho Čechova překousnu… A hle, dostavil se údiv. Díky hereckým výkonům členů zákupského ochotnického spolku, kteří hráli v euforii, jako by snad něco slavili, to rozhodně nebylo nudných půl druhé hodiny. Milé překvapení. Smekám. Hercům i režisérovi.“ (P. Hartman a I. Kurdzeiová)

Po přestavení dlouhý potlesk a další překvapení. Členka souboru a předsedkyně kulturní komise RM Zákupy požádala obecenstvo, aby ještě neodcházelo a nastalo další slavení. Na jeviště přišli všichni přítomní (včetně bývalých) členů Havlíčka a dorazili i přátelé z DK Jirásek Česká Lípa, aby popřáli ke 100. výročí spolku a hlavně pak poděkovali za práci J. M. Šimkovi, jehož 66 let činnosti obsáhlo více než dvě třetiny aktivního života souboru (nezapomeňme, že v létech 1938-1945 byly Zákupy německé). Oslavenec se dojetím jen těžce zmohl na pár slov díků. Kytičkou byly oceněny i některé nejaktivnější i bývalé členky spolku a to hospodářka Eva Mockové, skvělá herečka a nápovědka Dáša Beránková, kostymérka Ivana Urbanová a také paní Marie Živnůstková, bývalá dlouholetá členka souboru a stálá příznivkyně ochotnického divadla.

A opět se tleskalo ve stoje.

Důstojně oslavili zákupští Havlíčkovci své 100. narozeniny. A oslavy budou ještě pokračovat v září v rámci Zákupských slavností.

Radek Lípa, starosta města Zákupy