S ohledem na pandemickou situaci se konference konala on-line, zúčastnilo se jí více než sedm desítek zástupců ze zainteresovaných spolků a organizací a dalších zájemců o geologické dědictví ze Saska, polského Dolního Slezska a z České republiky.

„Všechno začalo před čtyřmi roky,“ řekla Lenka Mrázová, ředitelka národního geoparku Ralsko, který byl hlavním partnerem projektu GEKON. „Tehdy jsme si zdaleka neuměli představit, co všechno nás čeká, ale nakonec jsme vše úspěšně zvládli, včetně takových nečekaných překážek, jako je pandemie covidu-19 a další mimořádné události. Díky tomuto projektu jsme se přesvědčili, že geologie nezná hranic. Jeho výsledkem je nejen množství akcí a digitálních i písemných materiálů, ale hlavně užší navázání spolupráce mezi různými institucemi a prohloubení vzájemných vztahů, což bude jistě užitečné do budoucna.“

Projekt, realizovaný s podporou Evropské Unie, byl rozdělen na dvě části – česko-saskou a česko-polskou. Česko-saský projekt byl ukončen v závěru roku 2020, česko-polský pak konferencí, která se konala 8. dubna 2021.

close Exkurze kroužku  GeoLovci na Hůrce v České Lípě v září 2020. info Zdroj: Marie Čcheidzeová zoom_in Exkurze kroužku GeoLovci na Hůrce v České Lípě v září 2020. Výsledky projektu zde reprezentovali zástupci jeho sedmi hlavních partnerů, mezi nimiž byly geoparky Ralsko a Železné hory, Česká geologická služba, Polský geologický institut, Technická univerzita v Liberci, polský geopark Predgórze Sudeckie a mezinárodní globální geopark UNESCO Łuk Mużakowa/ Muskauer Faltenbogen.

Specifický charakter geologického dědictví v různých regionech a způsoby, jakými se snaží probudit zájem veřejnosti o tuto problematiku kromě zástupců zmíněných institucí na konferenci prezentovali také představitelé řady muzeí a dalších organizací, konkrétně například Severočeského muzea v Liberci, Vlastivědného muzea v České Lípě, Muzea Českého ráje v Turnově, Přírodovědeckého muzea Senckenberg v německém Zhořelci, Státního muzea Senckenberg v Drážďanech, geoparku Broumovsko a globálního geoparku UNESCO Český ráj.

Marie Čcheidzeová