Setkání, spojené s přednáškami, diskusí a ochutnávkou ovoce ze zaniklých obcí pořádal za přispění města Mimoně a Libereckého kraje Geopark Ralsko, který je součástí sítě národních geoparků České republiky.

„S projektem „Jablka vzpomínek“ jsme začali v roce 2016, kdy s pomocí pomologů Vlastimila Kocourka ze Cvikovska a Ondřeje Dobaly bylo zahájeno mapování starých ovocných stromů v zaniklých obcích Ralska,“ řekla Lenka Mrázová, ředitelka Geoparku Ralsko. „Samozřejmě to není práce na jeden rok, mapování zatím proběhlo v bývalých obcích Jabloneček, Holičky, Ostrov, Křída, Židlov, Olšina, Kracmanov, Kostřice a Proseč. Zájem veřejnosti je velký. My ovšem nejsme žádná pěstitelská nebo obchodní organizace, jen se snažíme zájemcům předat informace, případně zprostředkovat kontakty na pěstitele. Proto jsme se také letos poprvé rozhodli uspořádat toto setkání, doplněné odbornými přednáškami, besedou a vzájemným zprostředkováním zkušeností,“ dodává.

Praktické aspekty možností získání starých odrůd ovocných stromů a jejich pěstování přiblížila účastníkům mimoňského setkání Pavlína Eflerová, vedoucí ovocných školek Střední školy zahradnické a zemědělské v Děčíně-Libverdě.

Symbolicky v místech, která dlouhá léta okupovala sovětská armáda, proběhla v sobotu 19. října velká oslava k 30. výročí Sametové revoluce.
FOTO: Na bývalém vojenském letišti v Hradčanech oslavovali svobodu

S dosavadními výsledky mapování starých ovocných stromů na území Ralska seznámil přítomné pomolog Ondřej Dobala. „V Česku se mapování starých odrůd, zaměřenému na záchranu tohoto vzácného a hodnotného genofondu ovocných stromů, věnují především různí nadšenci a dobrovolníci, případně ve spolupráci s některými místními institucemi a spolky,“ uvedl Dobala a doplnil: „Je bohužel poněkud odlišná skutečnost od situace v okolních zemích, jako je například Německo nebo Polsko, ale i další evropské státy, kde je celostátní podpora těmto aktivitám mnohem větší.“

Některé ovocné stromy v Ralsku jsou i více než sto let staré, přičemž jednotlivé odrůdy pocházejí jak z Českých zemí, tak i z jiných oblastí Evropy – například původ místních odrůd hrušní sahá do Francie 18. století. Při přesném určování jednotlivých odrůd ovoce ze stromů v Ralsku a jeho prezentaci spolupracují čeští pomologové mimo jiné i s odborníky ze Saska.

Marie Čcheidzeová