Geopark Ralsko připravil akci pro ekotýmy základních škol na Českolipsku a Novoborsku! Každá škola, která se zúčastní, získá sazenici buku lesního pro výsadbu na školním pozemku a také možnost zúčastnit se zdarma na vybraném ekovýchovném programu.

Jednotlivé školy mohou vyslat školní týmy, které představí své aktivity, jejichž cílem je zlepšení stavu přírody nebo zvýšení povědomí o hodnotách přírody. Způsob prezentace i konkrétní téma závisí přímo na školách. Je možné pustit krátké video, vytvořit poster, demonstrovat určitý pokus, zahrát krátké divadlo nebo přednést prezentaci s pomocí powerpointu. Důležité pro celou akci je, že prezentují sami žáci. Navíc si navzájem vytváří publikum, poslouchají příspěvky ostatních a mohou se od sebe něco naučit a navzájem se inspirovat. Smyslem akce je ocenit ty školy, které jsou v této oblasti samy aktivní, a vytvořit prostor pro sdílení dobrých zkušeností.

„Oceňujeme tu různorodost aktivit. V minulém roce žáci prezentovali například plánování energetických úspor na škole, výsadbu ve školní zahradě, výukový program o dravcích nebo aktivity ekologického kroužku,“ řekla Lenka Mrázová, ředitelka Geoparku Ralsko a organizátorka akce.

Celá myšlenka vznikla v rámci pracovní skupiny EVVO, která funguje již druhým rokem při projektu MAP Českolipsko a Novoborsko, jenž realizuje LAG Podralsko z.s. Jedná se již o druhý ročník burzy. První akce proběhla v dubnu 2019 v Základní umělecké škole v České Lípě, kde se prezentovalo 12 školních týmů.

Sběr přihlášek byl otevřen do 9. března. Samotná burza Bukvice by měla proběhnout ke Dni Země v pátek 24. dubna v Kulturním domě v Zákupech.

Lenka Mrázová