V rámci platné situace je možné pouze konání on-line. Výhodou této formy je, že počet účastníků není omezen. Program, webovou adresu a hesla pro přihlášení naleznete na webových stránkách projektu: www.geogecon.com

Projekt GECON – to je spojení odborníků, institucí, studentů a zájemců o geologii v česko-polském pohraničí. Během předešlých dvou let jsme uskutečnili více než dvacet společných setkání. Spojoval nás zájem o geologii, ochranu a popularizaci geologického bohatství. Společné realizace shrnují výstupy na webových stránkách projektu www.geogeon.com.

Závěrečná konference je ukázkou vytvoření společného prostoru zájemců o geologii. V programu se přestaví partneři projektu s ukázkou společně řešených témat. Vstupy budou mít i spřátelené organizace. Těšit se můžeme na příspěvky pracovníků Severočeského muzea, Geoparku Český ráj a Broumovsko, Senckenbergova muzea v Drážďanech a Görlitz, Slezské univerzity v Katowicích i průvodkyně ze společnosti ROCK’si Geoedukacja.

Novotny Glass Centrum v Novém Boru.
Projekt Na zdraví řemeslu představuje i skláře Petra Novotného

Hlavním partnerem projektu je Geopark Ralsko, o.p.s., dalšími zapojenými partnery jsou: Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie), Česká geologická služba a MAS Chrudimsko, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie a Muzeum Regionalne w Lubaniu   

Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 4 - podpora spolupráce institucí

Počet účastníků není omezen. Zajímá vás krajina kolem, lákají Vás exkurze odhalující tajemství, poznáváte geologické stopy ve městech a na hřbitovech, jste fanouškem moderních technologií spojených s vizualizací? Přihlaste se a nechte se inspirovat. Jste srdečně zváni.

Geopark Ralsko byl založen v roce 2013 jako obecně prospěšná společnost. Klade si za cíl zpřístupnit bývalý vojenský prostor Ralsko šetrné turistice, vysvětlit návštěvníkům utváření geologické stavby i krajinného reliéfu a připomenout historické osídlení kraje pod Ralskem.

Renata Franclová