Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří technické závady zejména na elektroinstalaci, palivové soustavě a výfukovém potrubí nebo úmyslné zapálení. V situaci, kdy si všimneme, že s vozidlem není něco v pořádku nebo že dokonce začíná celé hořet, existují základní pravidla, jak se v těchto situacích zachovat a postupovat. 

Začne-li se za jízdy kouřit z motorového prostoru vozidla nebo ucítíme-li zápach spáleniny, vozidlo okamžitě zastavíme. Pokud nám to situace umožňuje, nezastavujeme v místech, kde by požár mohl způsobit další škody (v blízkosti jiných vozidel, budov, benzínových čerpacích stanic, plastových kontejnerů a popelnic). Na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla se snažíme zastavit v odstavném pruhu, nebo co neblíže k němu. Po zastavení vozidla vypneme motor a automobil rychle opustíme. Než však z vozidla vystoupíme, pokud to situace dovolí, oblékáme si reflexní vestu. Nezapomeneme z vozu pomoci dětem, starším osobám, případně zvířatům. Zůstaneme v dostatečné vzdálenosti mimo vozovku, pokud možno za svodidly. Z důvodu bezpečnosti necháme u vozidla zařazen rychlostní stupeň. Při zatažené ruční brzdě může dojít k jejímu přehoření a samovolnému rozjetí vozidla z kopce. Poté ihned zavoláme hasiče na čísle 150 nebo 112.

V případě, že se rozhodneme požár hasit hasicím přístrojem z výbavy vozidla, je třeba postupovat velmi opatrně. K hořícímu vozidlu přistupujeme ze směru po větru. Hasicím přístrojem je třeba hasit pouze přes mezeru mírně otevřené kapoty i z důvodu větší účinnosti hasebního prášku. Při otevření kapoty motorového prostoru by došlo k rychlému přístupu vzduchu, který by podpořil hoření. Hasicí přístroj můžeme použít pouze na začínající požár. Pozor na popáleniny od rozpálené kapoty. Pokud už z vozu šlehají plameny a nenacházejí se v něm žádné osoby, tak se k vozu nepřibližujeme. Mohlo by dojít ke zranění. Hašení většího požáru přenecháme hasičům, kteří jsou vybaveni vhodnou technikou a především ochrannými pomůckami. Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je práškový, který můžeme zakoupit ve většině prodejen s autodíly a autodoplňky.

Lucie Hložková, HZS Libereckého kraje

Požár auta.Zdroj: HZS Libereckého kraje