Bystré hlavičky z deseti základních škol (Arnultovice, Horní Libchava, Nový Oldřichov, Okna, Polevsko, Prácheň, Prysk, Sloup, Staré Splavy a Zahrádky) putovaly celé dopoledne „temným“ středověkem.

Pětičlenné týmy plnily nelehké úkoly. Ochutnávaly, tančily, bádaly, vyráběly, malovaly, šifrovaly, navštívily „kino“, hlasovaly v anketě „o krále českých hradů“ (zvítězil Bezděz), či si vyzkoušely, jaké to je být rytířem. Ani přítomní učitelé nepřišli zkrátka, čekala na ně zajímavá přednáška Veroniky Ličaverové z Českolipské Ekoporadny Orsej a souboj ve vlastivědném „riskuj“. Nejlépe vám však vylíčí bouřlivé události 6. listopadu sám slovutný kronikář Kosmas:

„V den šestý měsíce listu padajícího sjeli se do tvrze Volfartické nám hosti milí z hradišť a osad blízkých i dalekých. Škola naše do šatu středověkého převlékla se. Barvy pestré, chutě dávné, hudba fortelná a příběhy rytířské. Atmosféru zašlých časů těch slavných učenci malí, skrze smysly své bystré ochutnávati mohli. Z černé kuchyně mistra „Brambora“ Nárovce vůně pokrmů rozličných linula se. Trubadúr Kalvín z „Řemdihů“ uším našim hrou na dudy, šalmaj a cistru lahodil. Na štíty království českého hrady zevrubně s průvodcem nahlédli jsme, prevét i cimbuří prozkoumali. Meč, štít a zbroj rytířskou na vlastní koži ozkoušeli. Sílu hradby vozové a chorálu husitského zakusili. Do tajů výzkumů historických archeoložka z „Frišů“ malé učence zasvětila…“

Ve druhé fázi jsme se pak přesunuli do kulturního domu, kde děti zúročily nabyté vědomosti a pomocí hlasovacího zařízení se je pokusily přetavit v body. Hrálo se o zajímavé ceny a s prázdnou neodjel nikdo. Do napínavého finále postoupily čtyři nejlepší. Ale hlavní trofej, Volfartický Vlastík, letos zaslouženě ozdobí interiéry ZŠ Zahrádky. Žáci si krom jiných odvezli i zásadní poznání že studium dějin může být opravdu zábavné! 

Jakub Myška