Nejprve jsme se dozvěděli, že bylo zrušeno 23. Setkání hornických měst a obcí v Žacléři. Později na konziliu ve Vinařicích se usneslo, že se setkání uskuteční v omezené formě jako hornický den a setkání hornických spolků.

Konečně i my jsme se připravovali na 9. září na tradiční setkání bývalých horníků z hamerské oblasti v Mimoni, kde se nás schází pravidelně přes 100 kamarádů. Ovšem nařízení o nošení roušek při vnitřních akcích nad sto lidí nás přimělo setkání zrušit.

Nu, ale přeci jenom malá pozitiva:                                                                          

Dva naši zástupci se účastnili konzilia Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky na dole Mayrau ve Vinařicích, kde byli vybráni nominanti pro udělení hornických civilních cen Český permon pro rok 2020.

19. srpna jsme jako spolek pomohli panu Karlu Přadkovi, strážskému zastupiteli, při slavnostním odhalení bysty strážského rodáka, barokního hudebního skladatele, houslového virtuosa Jindřicha Ignáce Františka Bibera. Při této příležitosti zahrálo Biberovy skladby hudební těleso s názvem Basistova dobrá společnost. Celou akci moderoval a život J. I. F. Bibera přiblížil náš člen Eduard Horčík.

Jindřich Ignác František Biber se narodil 12. srpna 1644 ve Vartenberku (Stráž pod Ralskem). Hudební vzdělání získal na jezuitském gymnáziu v Opavě. Zde se setkal s dalším výrazným hudebníkem Pavlem Josefem Vejvanovským. Později oba působili v biskupské kapele v Olomouci a Kroměříži. Roku 1670 Bibera angažuje salcburský  biskup. Za jeho talent a skladby Bibera povýšil císař Leopold I. roku 1690 do šlechtického stavu. 3. května roku 1704 Biber v Salcburku umírá. Bohužel hrob ani záznam o místě uložení ostatků se nedochoval. 

Z doby největší slávy uranového hornictví.Zdroj: Miroslav Janošek9. září na den horníků jsme slavnostně otevřeli v Infocentru Stráž pod Ralskem minivýstavu medailí, odznaků a dalších hornických artefaktů z dob největší slávy uranového hornictví v Československu. Část své rozsáhlé sbírky nám do Stráže zapůjčil sběratel a majitel největší a nejucelenější sbírky svého druhu, pan Lukáš Kolář z Příbrami. Výstava potrvá až do 11. listopadu 2020.

12. září se v Žacléři uskutečnil hornický den a setkání hornických spolků České republiky. Vzhledem k přísným epidemiologickým opatřením byl počet účastníků i program velmi omezen. I tak se nás v žacléřském kulturním domě sešlo na dvě stovky nejvěrnějších ze všech spolků České republiky a dvě delegace ze Slovenska. Po celou akci hrála  dechová hudba Severočeských dolů z Chomutova. Velký dík!

Velice nás těší, že nesmírné úsilí, které kamarádi věnovali přípravě setkání, nakonec nepřišlo vniveč. Hornické civilní ceny Český permon byly předány. Putovní flek předal ve středověkém oděvu zastupitel Jihlavy místostarostovi Žacléře. Ten nakonec předal světlo svaté Barbory zástupcům severočeského Mostu, který bude v roce 2021 pořadatelem Setkání hornických měst a obcí České republiky.

Podařilo se, že ani covid-19 nepřerušil dlouhou tradici úžasných setkání! Všichni pevně věříme, že se opět sejdeme v hojném počtu za rok v hornickém Mostě!

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem Miroslav Janošek