Jedná se o interaktivní peer projekt prevence HIV/AIDS, jehož cílem je osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích a ochraně před nežádoucím těhotenstvím. Hra je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

Na jednotlivých stanovištích provázejí účastníky hry speciálně zaškolení moderátoři žáci Obchodní akademie. Letos našich 11 peer aktivistů proškolilo více než 350 žáků základních škol a prvních ročníků Obchodní akademie. .

Martin Kabrna