Pro velký úspěch je i v letošním roce otevřen 10 měsíční rekvalifikační kurz strojírenský technik – projektant, jehož hlavním cílem je seznámit frekventanty kurzu s prací v CADovém programu SolidWorks, ve kterém se mohou seznámit i se základy programování CNC strojů.

Během hlavních školních prázdnin probíhaly rekonstrukce učeben, na kterých se podíleli sami žáci našeho ŠVS. Vybavení dílen se rozrostlo o tři nové soustruhy TRENS classic, čímž se zlepší uplatnitelnost na trhu práce našich absolventů po propuštění z výkonu trestu. Při výuce žáci již několik let využívají 3D tiskárny a učí se modelovat v programu SolidWorks. Nové i stávající žáky potěšilo příjemné a podnětné pracovní prostředí.

Přejeme všem studentům mnoho úspěchů v nadcházejícím studiu.

Bohumila Nová, vedoucí ŠVS