V srdcích rodičů zavládla nostalgie, v těch dětských burácela radost a očekávání. A protože jsme vybírali školu odlišnou, než jsou klasické velké školy, tak věříme, že radost a chuť vstávat každé všední ráno do školy dětem zůstane.

Už když jsme přijížděli ke škole, oslnila nás obrovská barevná balónková slavobrána. To se děti natěšily ještě více. Celé dopoledne vládla velmi přátelská a uvolněná atmosféra a přivítání prvňáčků bylo moc milé. Dětem se ani nechtělo domů.

Základní školu Stružnice jsme si vybrali hlavně kvůli repektujícímu přístupu k dětem, zavedeným heslem "škola hrou" v praxi a alternativnímu stylu zvonění, které nikomu "netrhá uši" několikrát za den. Věříme, že budeme se školou spokojeni celých 5 let a budeme jen v dobrém žasnout, jak škola i učitelský sbor rozkvétá a jde vstříc novému přístupu k dětem i učení.

rodiče Amálie a Kristýny Tomeškových