„Počasí vybízí pěším výletům. Řada tipů na výlet je po tradičních a velmi známých trasách, ale právě nečekaná a nepříliš známá místa často přinášejí nejlepší zážitky. Okolí Cvikova není vyhledávaným turistickým cílem našeho kraje. Právě proto může překvapit,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Cestu lze začít u rozcestníku se žlutou turistickou značkou v Drnovci. Po několika stovkách metrů ji dělí lesní rozcestí. Kousek od něj stojí z pískovce vytesaná skalní kaple. V roce 1934 prošla renovací, přičemž byly zčásti vytvořeny nové architektonické prvky, například sloupy.

Nedaleko se nalézá soustava skalních masivů s vytesanou lavičkou v pískovcové skále – Karlův odpočinek. Lavici vytesali členové místní sekce Horského spolku a věnovali ji svému předsedovi Karlu Beckertovi. Nad lavicí je vyryt eliptický medailon. Na náklady obce koncem září roku 2014 lavici u Karlova odpočinku pomocí jasanového dřeva zrenovoval Patrik Mataj. Tesání laviček do pískovcových skal bylo ve své době ve většině pískovcových oblastí poměrně rozšířeným zvykem.

Projekt Mosty v nás, který pořádá ZŠ Slovanka v České Lípě, propojuje generace.
Mosty v nás. Škola na českolipské Slovance sbližuje generace

Dále pokračuje trasa po žluté. Zhruba po půl kilometru zavede k osm metrů hluboké jeskyni, kde působila koncem druhé světové války partyzánská ilegální skupina Waltera Hofmanna, nazvaná Waltro. Hofmann za druhé světové války ukrýval uprchlé ruské zajatce a vytvořil z nich i partyzánskou skupinu, která podnikala v okolí diverzní akce.

Výlet je vhodný i pro méně zdatné turisty, pro všechny milovníky přírody a rodiny s dětmi.

Jan Mikulička, Liberecký kraj