Bylo dost chladno, a tak jsem ho strčil do kapsy s tím, že si ho prohlédnu doma s pomocí lupy. Za pět dnů vánočního shonu jsem zjistil, že jde o základní měnovou jednotku postsovětské středoasijské republiky Kazachstánu vyrobenou v roce 2019.

Tato republika patří mezi deset nejrozlehlejších zemí světa a Česká republika by se do její rozlohy 2,7 milionů km2 vešla 34x. Název měnové jednotky je TENGE a je na aversu uveden. Jeho směnná hodnota činí podle internetu asi 0,1 Kč, takže ho nemusím zahrnout do daňového přiznání.

Je mně známo, že v České Lípě bydlela paní, která se v Kazachstánu narodila a většinu života tam žila, takže nález mince nepředstavuje nějakou neřešitelnou záhadu. Jedná se o stát, který po roce 1991 přešel od azbuky na latinku. Ani to není kuriozita, protože kupříkladu Mongolsko přešlo na latinku jako první.

Zajímavé je to, že zde máme hmatatelný důkaz této pozoruhodné změny. Když jsem studoval na pražské lesnické fakultě, dotázal se jeden můj kolega naší učitelky ruštiny, kdy přejdou Rusové na latinku, tak sympatická dáma, Ruska, dotaz kategoricky smetla. To však bylo v roce 1962…

Ukazuje se, že o překvapení nikdy nebyla a nikdy nouze nebude a někdy mohou doslova ležet u našich nohou. Kolik lidí asi ten žlutý peníz přede mnou minulo…

Jaromír Štrumfa