U obory jsme se potkali nejprve s Alanem, českým fouskem, a pak i s jeho pánem a majitelem obory panem Tatarkovičem. Vyprávěl nám, jak oboru založil, co všechno obnáší péče o jeleny a daňky a co přináší za starosti a radosti. Bylo slyšet a v jeho očích vidět, že ho to baví a že by neměnil. Smysl v jeho práci naštěstí vidí i v okolních městech a obcích. Podporují ho obecní a městské úřady ve Skalice u České Lípy, Novém Boru a České Lípě, a tímto jim po nás posílá poděkování.

Daňci byli v říji, slyšeli jsme je rochat. Jsou menší než jeleni, a tak i jejich rochání je oproti jelenímu troubení jako trubka proti tubě. S údivem jsme sledovali, jak se k nám postupně mladí zvídaví a nerozvážní jeleni přiblížili na dosah, ale pohladit jsme si je nemohli. Pan Tatarkovič je rychle zaplašil, neboť lidské viry a nemoci jsou pro ně velmi nebezpečné.

Svým vyprávěním a odpověďmi na naše zvídavé dotazy nám pan Tatarkovič předal spoustu informací o jelenech, daňcích a o jejich společném životě v oboře.

A jak si to zapamatoval člen klubu Váša? „Moc se mi to líbilo. Viděli jsme i dvě malá daňčata, která byla velmi roztomilá. Mimo daňků a jelenů hnízdí u jezírka ledňáček a čáp černý, a také tam žije vydra, která jim snědla v jezírku všechny kapry. Majitel obory je velmi milý, říkal nám zajímavosti, které jsme nevěděli. Například: Daněk si troufne na jelena, přestože je dvakrát menší. Ve skalické oboře měli největšího jelena v ČR. Obora má rozlohu cca 10 ha a místa, kde se jeleni a daňci pohybují, se musí střídat podle počasí. Jeleny přibližně v 15. roce stáří musí odstřelit, protože jim narostou parohy ve tvaru bodců, se kterými můžou zranit jiné jeleny nebo laně. Jeleni ani daňci nikdy neútočí na traktor, kterým jim pán vozí krmení.“

Vraceli jsme se spokojeni, návštěvu obory můžeme doporučit. Cestou už jsme vymýšleli, kam se podíváme příště.

Klub zvídavých dětí funguje a schází se v České Lípě při Spolku pro rozvoj nadání, z.s. a všechny potřebné informace o něm najdete na www.zvidavi.cz.

Marie Kašparová