Tito milovníci příběhů, zvěstí, a především krajiny Kokořínska před více než pětadvaceti lety usilovně vyhledali, vyslechli a sesbírali na sto čtyřicet pověstí, drobných zmínek z historie, dobového tisku a dalších pramenů.

V letech 1993-1996 je pak vydalo ve třech dílech mělnické (tehdejší okresní) muzeum. Náklad je již dávno rozebraný, ale touha zaposlouchat se do bájí oblíbených míst nezmizela. Ba naopak. Tento rok s cejchem korony k osamoceným toulkám a objevování polozapomenutých míst kokořínských končin vybízel.

A tak pověsti vycházejí znovu. Tentokráte uceleně v jedné knize, s kapitolami sestavenými dle jednotlivých oblastí pro snadný přehled, s editorskými úpravami. Veškeré pověsti zůstalyi tak, jak nám je představila autorská dvojice Zubík a Houžva. Poutavě a čtivě. Proběhly pouze nepatrné korektury a nové přehledné rozčlenění původních poznámek a vysvětlivek. A nově se objevily půvabné kolorované ilustrace Olgy Vychodilové, které tajuplným příběhům vdechují život.

Děti pozorovaly krmítka doma nebo u školy.
Ptačí hodinka v Dubé: Akce děti motivuje k ochraně živočichů

Publikace je rozdělena do několika oddílů: Hradsko a okolí, Okolí Mšena, Mšeno, Z Vysocka a Liběchovska, O Harasovu, Kokořínské údolí, Mladoboleslavsko, Dubsko, Houska, Strašidla a bájné pověsti, Ze vsi Kokořína a okolí, O hradu.

Víte, jak vznikl název Kokořínsku? Jednu pověst v podání muzejní edukátorky Jitky si můžete poslechnout ve videu:

Zdroj: Youtube

Publikaci Pověsti z Kokořínska, Mšenska a Podbezdězí můžete objednat na emailu: srbova@muzeum-melnik.cz, tel. 315 630 932. Cena 200 Kč + (poštovné 158,- Kč). Po rozvolnění stávajících vládních opatření plánuje muzeum otevřít výdejní okénko. Veřejný křest dlouho očekávané publikace (vydání bylo zpožděno kvůli karanténě nejdříve v tiskárně a poté v muzeu) není kvůli přetrvávajícím „covidovým“ opatřením možný.

Regionální muzeum Mělník