„V Dubé už se ocitnete na samém okraji Libereckého kraje. Není to turisty hojně navštěvovaná oblast. I to by právě mohl být jeden z důvodů, proč se tam vydat. Je to tak trochu neobjevený kout s krásnou přírodou a mimořádnými ukázkami lidové architektury,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Cesta vede z Dubé směrem na Rozprechtice kolem bývalé pískovcové lomy u hájovny, kterou pamětníci ve vzpomínkách nazývají Villa Schmidt. Napravo od silnice stojí výklenková skalní kaplička. Naproti bývalému Šibeničnímu mlýnu informační tabule servíruje zajímavosti o údolí Liběchovky, které spadá do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Na křižovatce u empírového pavilonu se odbočuje vlevo. Silnice doprava stoupá k Dražejovu, cesta údolím vede do Pramenného dolu.

Trasa míjí zdevastovaný Rozprechtický statek, impozantní novorománskou stavbu z roku 1878, postavenou v místě mnohem staršího statku, a pokračuje po silnici nad Rozprechtickým rybníkem. Po levé straně silnice se postupně objeví mokřadní plochy přírodní rezervace. Po minutí turistické odbočky na Panskou Ves lze vpravo za zpevněnou lesní cestou obdivovat zaplavenou část údolí. Ačkoliv původně býval rybník o něco výš nad zničeným Křenovským mlýnem, příroda si tady vodní plochu vytváří sama.

Úzkou silnicí doleva cesta stoupá na planinu mezi pastvinami; lemují ji domy Křenova se zajímavými stavbami lidové architektury a sochou svatého Jana Nepomuckého v zahradě u jednoho z nich. Cesta stále stoupá až k návrší, kde je posezení u informační tabule z projektu Dubské Švýcarsko. Z návrší je krásný výhled do kraje. Poté trasa pokračuje v přímém směru, vlevo odbočuje cesta na Panskou Ves. Vpravo nad cestou stojí Nedamovská vodárna z roku 1913 mezi starými akáty.

Po přibližně 150 metrech na kraji malé loučky odbočuje z cesty pěšina doprava do lesa. U pěšiny stojí informační tabule, popisující přírodní památku Kamenný vrch u Křenova. Pěšina vede podél paseky, kde se otvírá výhled na Velký Beškovský vrch. Poté cesta míří ke dvojité skále, která předznamenává monumentální vrchol kopce. Pěšina dál je poněkud nezřetelná, ale vede přímo několik desítek metrů, až zavede k vrcholovému skalnímu hřbetu, složenému z několika útvarů.

Dál se pokračuje ke křižovatce, odkud vzhůru stoupá cesta směrem k Velkému Beškovskému vrchu, doprava vede cesta do osady Beškov, trasa výletu však míří doleva po modré turistické značce do části Nedamova, která se původně nazývala Hackelberg.

Od posledního domu klesá cesta podél odsekané skály dolů do údolí a ústí na silnici od Ždírce, na níž se odbočuje doleva. Podél silnice se zprava táhne opět mokřinaté údolí přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, zleva se tyčí mohutné pískovcové bloky. Posléze se přírodní rezervace přesune na druhou stranu silnice, vpravo turisté míjí vodárnu, pomník upomínající na konec II. světové války a zbytky Ženského mlýna. Pod skalnatou strání se skrývá bunkr a další pak v záhybu silnice u odbočky soukromé cesty.

Silnice dovede k Černému rybníku a odtud se opět lipovou alejí jde zpět do Dubé. Trasa je dlouhá přibližně devět kilometrů a lze ji, až na pěšinu ke Kamennému vrchu, absolvovat i na kole či s kočárkem.

Jan Mikulička, Liberecký kraj